Skip to main content

30. září 2021 vstoupila ve Spojeném království v platnost nařízení (Action Note PPN 06/21), která podmiňují účast ve veřejných tendrech závazkem k uhlíkové neutralitě a zpracovaným uhlíkovým auditem. Kritérium je vyřazovací, tj. uchazeč jej musí splnit beze zbytku.

Konkrétně se nařízení týká veřejných zakázek s finančním plněním nad 5 mil. GBP ročně. Firma musí předložit tzv. „Carbon Reduction Plan“, který obsahuje:

  • Závazek být do roku 2050 uhlíkově neutrální.
  • Uhlíkový audit dle GHG Protocol včetně vybraných oblastí Scope 3. (prakticky se ale jedná o skoro celý Scope 3)
  • Reportování emisí šesti skleníkových plynů dle Kjótského protokolu.
  • Konkrétní strategii pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.
  • Zveřejnění a pravidelnou aktualizaci Carbon Reduction Plan na webových stránkách uchazeče.

V zásadě nejde o nijak komplikované požadavky, v konkrétních případech však může být jejich zpracování poměrně pracné.

EnviTrail je všem exportérům k dispozici, rádi se zpracováním Carbon Reduction Plan pomůžeme.