Skip to main content

ESG reporting

Zpráva o činnostech společnosti a jejich dopadu na přírodu a společnost.

Optimalizace nákladů začíná u ESG

ESG je základem pro optimalizaci nákladů, interních procesů, služeb, produktů a celkového fungování společnosti.

Povinné od roku 2024

Od roku 2024 bude nefinanční výkaznictví povinné pro všechny společnosti s více než 500 zaměstnanci a obratem vyšším než 50 milionů eur. Již nyní je povinné pro společnosti kotované na burze.

V souladu s předpisy

Vykazování ESG se provádí v souladu s CSRD EU, mezinárodním standardem IFRS.

Hledáte specialistu na ESG?

Kontaktujte nás