Skip to main content

Tisková zpráva Amper Praha, 11. 12. 2023

Koncept uhlíkových offsetů má navzdory chybějící integritě svůj význam a vyplatí se ho i nadále posouvat. Na semináři „Principy uhlíkových offsetů a jejich role v managementu uhlíkové stopy firem“ se na tom shodli experti z řad Univerzity Karlovy, CO2IN, Envitrail, TÜV NORD Czech a Climate and Sustainable Leaders.

Řečníci se na semináři v pražské Truhlárně zároveň shodli, že vzhledem k sílícímu tlaku legislativy a veřejnosti na dekarbonizaci představují uhlíkové offsety pro firmy snadnou cestu, jak mohou svou uhlíkovou stopu snížit. A navíc způsobem, který je ekonomicky efektivní.

„Je to už více než 2 roky, kdy jsem na klimatickém summitu v Glasgow byl na plénu k článku VI. Pařížské dohody. Už tenkrát se tam intenzivně skloňovala důležitost tržních mechanismů ke snižování emisí. Dnes toto téma rezonuje ještě více a díky tomu roste také důležitost uhlíkových offsetů coby nástroje pro kompenzaci uhlíkové stopy. A v budoucnu poroste ještě více,“ řekl zakladatel Skupina Amper a CO2IN Jan Palaščák.

Že mají uhlíkové kompenzace neboli offsety svůj význam a mohou firmám nahrazovat přímé redukce ve vlastních operacích potvrzuje také předseda Climate and Sustainable Leaders Jakub Skavroň, upozorňuje ale zároveň na jejich úskalí: „Offsety jsou jedním z nástrojů dekarbonizace. Ne však jediným ani samospásným. Není ojedinělé, že se dokonce stávají předmětem nekalého podnikání. Společnosti, pokud volí tuto cestu, by vždy měly zvážit, jaký offset zvolí. Zda správně zapadá do jejich dekarbonizační strategie.”

„Legislativa bude už brzy velkým firmám ukládat povinnost předkládat nefinanční reporting. Tato povinnost ale bude mít větší či menší dopad prakticky na všechny, a to včetně konkrétních požadavků na dekarbonizační strategie. A právě uhlíkové offsety jsou jednou z cest, která může pomoci tyto požadavky naplnit,” dodává Lukáš Ferkl ze společnosti Envitrail.

Podle Vojtěcha Čemuse z Univerzity Karlovy by roli uhlíkových offsetů ještě více posílilo, kdyby v této oblasti existovala jednotná pravidla: Problémem je, že na trzích zatím spolehlivě nefungují nástroje, které by u offsetů univerzálně zaručily skutečnou a úplnou kompenzaci za vzniklé emise. Navíc také nebyla dořešena pravidla proto, za jakých podmínek by firmy mohly offsety využívat. Díky tomu bohužel vznikají situace, kdy firmy využívají offsety jako částečnou, či úplnou náhradu své vlastní snahy v dekarbonizaci.“

Product Owner CO2IN Václav Vislous ale zmiňuje, že např. CO2IN je vázaný na emisní povolenku, díky čemuž představuje důvěryhodné řešení pro kompenzaci uhlíkových emisí: CO2IN je přímo vázaný na emisní povolenku, díky čemuž se ihned při jeho zakoupení omezuje možnost vypuštění skleníkových plynů do ovzduší. Není to ale jen kvalitní uhlíkový kredit, nýbrž plnohodnotný nástroj pro ESG.”

Že COIN splňuje potřebné parametry, která jsou pro uhlíkový offset žádoucí, potvrzuje také Petr Matušinský ze společnosti TÜV NORD Czech, jejíž certifikaci CO2IN vlastní: „Uhlíkových offsetů je na trhu celá řada. Ne všechny ale vlastní příslušné certifikace a mohou tak představovat určitá rizika. Pokud jde o CO2IN, ten vlastní ISO certifikace, což ho činí validním, ověřeným a naprosto důvěryhodným nástrojem pro kompenzaci uhlíkové stopy.“

Kromě panelové diskuze bylo součástí semináře také představení Průvodce uhlíkovými offsety nejen pro manažery firem, který představuje podrobnou odbornou publikaci o uhlíkových kompenzacích, a to včetně informací o klimatické změně, dekarbonizaci firem nebo srovnání České republiky a zemí globálního jihu.

O CO2INu:

CO2IN je dobrovolný uhlíkový kredit s ISO certifikací kompatibilní s předpisy o nefinančním účetnictví. Díky tomu představuje univerzální nástroj pro společenskou odpovědnost vaší firmy a řešení pro nefinanční reporting ESG, který bude muset v následujících letech vykazovat většina firem jako součást nových nařízení EU. Kromě kompenzace uhlíkové stopy může plnit také roli zaměstnaneckého benefitu nebo platební metody. Více na webu zde.

O Climate & Sustainable Leaders Czech Republic:

Ve sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z.s. spojily své síly společnosti z oboru financí, telekomunikací, poradenské a právnické firmy i specialisté na redukci CO2. Posláním unikátní platformy je zejména sledovat ambici na omezení produkce CO2 u největších firem v ČR, motivovat klíčové hráče v české ekonomice ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu, a také pomoci s jejich realizací. Klíčovou aktivitou platformy je každoroční přehled produkce emisí CO2 a ambicí na jejich snížení u největších společností v České republice, Carbon Tracker. Více informací na www.carbontracker.cz.

Zakládajícími členy spolku Climate & Sustainable Leaders Czech Republic jsou (v abecedním pořadí): Allianz pojišťovna, Česká spořitelna, ČVUT v Praze, Československá obchodní banka, The CO2IN, HAVEL & PARTNERS, Mastercard, power2green, PwC Česká republika, Raiffeisenbank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Vodafone Czech Republic a White & Case.