AUTOMOTIVE

Promens Zlín

Společnost Promens Zlín a.s. je systémový a vývojový dodavatel kategorie Tier 1, působící na globálním trhu zejména pro zákazníky z automobilového průmyslu. Zaměřuje se jako jediný evropský producent na výrobu velkoformátových, převážně exteriérových plastových dílů v nižších a středních sériích. Vyrábí například kapotáže pro nákladní automobily, traktory, sekačky na trávu, blatníky a interiérové díly na autobusy, ale i spoilery a kryty motorů pro osobní automobily.

UHLÍKOVÁ STOPA

Výstupy pro společnost Promens Zlín

EnviTrail

 • Kalkulace uhlíkové stopy auditním způsobem (Scope 1, 2)
  • Realizace reportního auditního dokumentu
  • Výstupy “executive summery” ve formě:
   • GHG Protocol
   • ISO 14064-1
  • Kalkulace Scope 1&2
  • Strategie dekarbonizace společnosti
  • Zpracování plánu a doporučení pro monitoring Scope 3
 • Zajištění splnění požadavků reportingu pro automotive

Grant Thornton

 • Nastavení systému reportingu
 • Metodická podpora sběru a prezentace dat (GRI)
 • Mapování priorit se stakeholdery
 • Sestavení ESG strategie
 • Realizace ESG auditu
 • Vytvoření podkladů pro sestavení ESG reportu
Více ke spolupráci s GRANT THORNTON

Přínosy pro Klienta

Cílem bylo pomoci společnosti, s přechodem na nízkoemisní hospodářství k zavedení nefinančního reportingu ekonomicky, hladce a kvalitně.

 • Uhlíková stopa je dobrý monitoring efektivity výroby (emise skleníkových plynů spojují energetiku a ekonomiku)
 • Příprava na další krok – výpočet Scope 3, detailnější dekarbonizační strategie
 • Na základě dat se provede ekonomická optimalizace pro provozní úspory (cíl 2-5 % ročně)
 • Splnění požadavků legislativy (CSRD, SFRD, ESRS),
 • Splnění požadavku nefinančního reportingu
 • Splnění požadavků EU taxonomie, zajištění podkladů pro investory a banky
 • Splnění klientských podmínek pro účast ve výběrových řízeních (kalkulace uhlíkové stopy auditním způsobem, dekarbonizace, ESG report)
 • Nastavení systematického přístupu k udržitelnosti, vedoucí k vyšší úspěšnosti při získávání nových zákazníků, investorů i zaměstnanců

S jakými prioritními tématy udržitelnosti jsme pomohli

Enviromental

 • Energetická náročnost výroby
 • Zodpovědné hospodaření s vodou
 • Odpovědné nakládání a recyklace odpadů
 • Postoj k emisím skleníkových plynů

Social

 • Bezpečnost a zdraví při práci
 • Firemní kultura
 • Kvalitní a bezpečné výrobky
 • Sociální odpovědnost

Governance

 • Odpovědné a kritické podnikání
 • Řízení rizik a kritických incidentů
 • Dlouhodobé vztahy se zákazníky
 • Řízení dodavatelů