IT & MARKETING

Mediální skupina OMG chce být leaderem v udržitelném marketingu, tedy v oboru, kde se zatím ohledy na životní prostředí příliš neberou.

Provedli jsme audit dosavadních aktivit OMG – uhlíková stopa sice byla v minulosti počítána, ale ne v takovém detailu, aby s ní šlo dále pracovat. Proto jsme ji znovu přepočítali podle mezinárodního standardu GHG Protocol a hledáme cesty, jak ji dále snižovat.

Součástí námi navrhovaných opatření je i pozitivní působení a osvěta veřejnosti (vzhledem k marketingovému záběru OMG), která může nepřímo přinést další velké úspory.

Výstupy

  • Strategický dokument pro marketing a PR
  • Definovali jsme data, která má v budoucnu společnost sledovat
  • Vytvořili jsme dekarbonizační strategii společnosti
  • Podklady pro tvorbu ESG reportingu

Společnosti zahrnující do svého řízení komplexní přístup udržitelného rozvoje zvyšují své  dlouhodobé hodnoty v ekonomické, sociální i environmentální oblasti. Mimo to, být proaktivní v udržitelnosti se ukázalo jako konkurenční výhoda.