VÝROBA

Pro Dřevozpracující Družstvo Lukavec jsme zpracovali energetickou studii, kde jsme navrhli na pětiletém horizontu postupnou modernizaci energetiky podniku, která povede nejen k podstatnému snížení energetické náročnosti výroby (odhadem min. o 15-20 %), ale i ke snížení uhlíkové stopy a tím i ke snížení nákladů na emisní povolenky.

SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY