Skip to main content

Tento víkend měl náš Managing Partner Lukáš Ferkl tu čest být pozván, aby pronesl úvodní projev na sympoziu absolventů Massachusetts Institute of Technology (MIT), které se konalo v Praze.

Velké poděkování patří Petru S. a Wolfgangovi Ungererovi za pozvání na toto prestižní setkání. Byl to skvělý den strávený s Philippem Gerbertem, Khaleeqem Azizem, Shahidem Azimem, Zbyňkem Škvorem a všemi ostatními, kteří se sympozia zúčastnili.

A samozřejmě děkujeme také Petrovi Štěpánovi za fotografie z této události, které zachytily atmosféru tohoto inspirativního setkání.