Skip to main content

Účastníci z řad firem a institucí se dozvěděli hlavní informace o požadavcích týkajících se nefinančního reportingu (CSRD, GRI) a důvodech, proč je v jejich zájmu se aktivně zajímat o ESG.

Jaký je dopad nových povinností nefinančního reportingu vycházejícího z evropské směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků CSRD? Jak se nové směrnice projevují v dodavatelských řetězcích už nyní a co firmy čeká v nadcházejících letech?
I o tom byl seminář pořádaný Svazem průmyslu a obchodu na půdě VÚTS v Liberci.
Lukáš Ferkl z EnviTrail společně s Romanem Xiou z Grant Thornton na názorných příkladech zástupcům firem ukázali dopady nového způsobu vykazování na jejich podnikání a nastínili i příležitosti, které CSRD firmám přinese.

Aby bylo možné s nefinančním reporty pracovat, je potřeba postupovat podle zavedených standardů.

Standardy nejenže dávají dobrý návod na formální zpracování reportu, ale díky široké komunitě jejich uživatelů umožňují i efektivní sdílení zkušeností.

Kromě představení postupu sestavování nefinančního reportu bylo možné také nahlédnout, jak se provádí výpočet uhlíkové stopy auditním způsobem ve výrobních podnicích a jak se certifikuje v systému ISO. Vše na příkladu firmy Promens Zlín.

Akce vznikla z potřeb Svazu průmyslu a dopravy České republiky informovat a připravit včas a srozumitelně svoje členy na legislativu, která se chystá v tomto odvětví. K tomu mohli aktivně přispět specialisté z Grant Thornton, jelikož už nyní spolupracují s klienty, kteří realizují ESG projekty. A to nejčastěji proto, že patří do globální skupiny, která má svojí ESG politiku a v České republice chtějí implementovat její prvky a reportovat ESG ukazatele na centrálu.

Dalším důvodem proč nastavit svoje ESG, je požadavek při sjednávání financování investičních a dalších projektů, kdy bankovní instituce nebo investiční skupiny a fondy vyžadují informace z oblasti udržitelnosti, protože musí plnit požadavky finanční regulace v oblasti udržitelného financování. Třetím nejčastějším důvodem je požadavek klientů, ať již z prostředí B2B nebo B2C. V  této oblasti je patrný trend zvyšování povědomí o dopadech na životní prostředí spojených s výrobou konkrétního produktu nebo poskytovanou službou.

V naší firmě to vidíme hlavně na výpočtu uhlíkové stopy, která je jednou z nejnáročnějších položek ESG reportu a vyžaduje odborný, technický přístup v souladu s mezinárodními standardy ISO nebo Greenhouse Gas Protocol. Report ale samozřejmě není všechno, je potřeba, aby konzultant své práci rozuměl. Rozhodně by neměl svoji práci začínat tím, že Vám pošle k vyplnění Excelovou tabulku.

Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.Senior consultant EnviTrail

“Úroveň ESG reportingu je na českém trhu velmi rozdílná. Najdou se případy velmi propracovaného a rozvinutého systému sledování a vykazování řady nefinančních ukazatelů za oblast životního prostředí, sociální oblast i za řízení společnosti. Zde stojí za zmínku jednoznačná souvislost s programy společenské odpovědnosti firem (CSR). S trochou nadsázky lze říci, že firmám, které již programy CSR mají rozpracované a funkční, stačí málo k formulaci politiky celkové udržitelnosti podnikání a rozšíření CSR reportů na ESG reporty.

Náš přístup k ESG projektům je pragmatický. Základ politiky dlouhodobé udržitelnosti podnikání stavíme na cost benefit analýze, ve které jsou jak finanční, tak nefinanční benefity ESG oblastí. Ukazatele navrhujeme nejen s ohledem na best practice (GRI, SASB, CSRD), ale doporučujeme také, aby ukazatele nefinančních oblastí měly reálný základ v manažerském řízení. ” říká Senior Manager, Advisory Grant Thornton pan Pavel Prokop. 

ESG je také v neposlední řadě nástroj risk managementu a Výpočet uhlíkové stopy, který je proveden platným auditním způsobem, může významným způsobem pomoci při rozhodování vedení společnosti a přinést nové pohledy a směry uvažování.