Skip to main content

Stali jsem se oficiálním členem Svaz průmyslu a dopravy ČR, který reprezentuje více než 11 000 firem v ČR. Již v minulosti jsme pro Svaz připravovali například vzdělávací webináře věnované ESG reportingu a výpočtu uhlíkové stopy auditním způsobem na příkladech z praxe. Nyní vstupujeme také do členské základny.

Prostřednictvím Svazu jsme součástí tzv. tripartity a budeme se podílet na vytváření společných pozic. Naším cílem je vedle networkingu více nahlédnout do dění v mezinárodních organizacích na evropské (BusinessEurope) i celosvětové (BIAC-OECD) úrovni a zapojit se do některého z expertních týmů zaměřených na udržitelnost a ESG.