Skip to main content
Podle nové legislativy přijaté na podzim loňského roku, se zveřejňování ESG informací (nefinanční reporting v oblasti Environment, Social a Governance) stalo nedílnou součástí veřejných zakázek ve Velké Británii. Řada britských společností už navíc vyžaduje poskytování dat o udržitelnosti od všech svých dodavatelů.
 
Společně Vás ve spolupráci s Frank Bold Advisory připravíme jak na stávající, tak i na připravované dopady britské ESG legislativy, abyste vyhověli požadavkům svých odběratelů na zveřejňování relevantních informací.