Skip to main content

EnviTrail vznikl v reakci na rostoucí poptávku po uhlíkových auditech.

  • Navrhuje funkční řešení s ekonomickou návratností.
  • Má reálné zkušenosti z průmyslu, které spojuje se znalostmi a zázemím technické univerzity.
  • Je spin-off ČVUT v Praze.

Setkáváme se s celou řadou otázek, kterých se firmy (nejen) v ČR typicky obávají.

Jak se bude měnit legislativa? Budu kvůli ní muset měnit výrobní postupy? Vypnou mi vodárny vodovod, když udeří sucha? Všichni si teď pořizují nějaké certifikace, neměl bych také? Když si pořídím soláry, zlevní mi to výrobu?

Pomáháme firmám při jejich transformaci směrem ke snižování uhlíkové stopy tak, aby to pro ně bylo funkční řešení na míru, a to jak ekologické, tak ekonomické. Protože víme, jak funguje průmyslové prostředí, uvědomujeme si, že není snadné investovat do něčeho, co nutně firmy nepotřebují, a tak se snažíme vždy najít řešení na míru, které bude mít reálnou ekonomickou návratnost a zároveň pozitivní dopad na životní prostředí. Vzhledem k našemu přesahu umíme zprostředkovat i výhodné financování či dotační poradenství.

Ať už chcete „jenom“ spočítat uhlíkovou stopu, navrhnout optimální strategii pro dosažení uhlíkové neutrality nebo potřebujete komplexní ESG reporting, EnviTrail Vám navrhne funkční a hlavně ekonomicky návratné řešení.