Skip to main content

26. klimatická konference COP26 proběhne ve skotském Glasgow ve dnech 31. října – 12. listopadu 2021.

Přestože čtyři oficiální cíle jsou v souladu s předchozími klimatickými konferencemi (Kjóto, Paříž, …) a zaměřují se na uhlíkovou neutralitu, ochranu biodiverzity nebo nově „mobilizaci financí“, s napětím se očekává výsledek jednání o standardizaci nefinančních (tj. i „uhlíkových“) reportů.

Situace v oblasti nefinančního, tj. i environmentálního reportingu, je velice nepřehledná a nahrává různým formám greenwashingu a ideologismu.

EY ve své červnové zprávě (The Future of Sustainability Reporting Standards) napočítali více než 600 různých rámců pro nefinanční reporting. Proto se skupina G7 rozhodla požadovat jednotnou formu nefinančních reportů a jako rozhodující autoritu vybrala IFRS (International Financial Reporting Standards), resp. její přípravnou skupinu ISSB (International Sustainability Standard Board). Ta má na COP26 představit jednotné řešení a zavést do nefinančních reportů pořádek.

Jednání budou intenzivní, protože EU připravuje vlastní metodiku, která je podstatně komplikovanější než metodika navrhovaná ISSB. Uvidíme, zda se dočkáme opravdového sjednocení. Očekává se, že EU s největší pravděpodobností přijme standardy připravené ISSB a doplní je o vlastní požadavky.

Přestože se sjednocení nefinančního reportingu (včetně uhlíkového auditu) teprve očekává, finální podoba je již dnes známá. EnviTrail již dnes postupuje podle přicházejících metodik, aby naši partneři nemuseli svůj systém reportingu složitě předělávat.