Skip to main content

LINET Group SE, se sídlem ve Slaném, je jedním z největších světových výrobců nemocničních lůžek, pečovatelských lůžek, matrací a souvisejících chytrých technologií. Ve snaze řešit své environmentální dopady nechala tato společnost provést audit své uhlíkové stopy podle GHG Protokolu.

Toto úsilí bylo částečně vyvoláno požadavky evropského Green Dealu, národní legislativy a zákazníků, kteří vyžadovali řešení a snižování uhlíkové stopy. Kromě snižování uhlíkové stopy se LINET také připravuje na nefinanční reporting, který bude od roku 2026 v České republice povinný.

Ve snaze zlepšit svou udržitelnost měří společnost svou spotřebu energie, vody a generování odpadu, nastavuje si cíle a vyměnila všechna světla ve svých provozech za LED osvětlení.

Bylo zjištěno, že kategorie "Nákup materiálů" ve Scope 3 tvoří více než 60% jejich celkové uhlíkové stopy. V reakci na to začala společnost oslovovat svůj dodavatelský řetězec s dotazy na uhlíkové stopy jejich produktů.

Lucie SiskosováCEO EnviTrail