Skip to main content

Uhlíková stopa. Všichni ví, že by ji měli snižovat, ale co to vlastně je uhlíková stopa? Jak ji snížit a k čemu je to vlastně dobré?

Uhlíková stopa označuje celkové množství skleníkových plynů uvolněných do zemské atmosféry v důsledku činnosti jednotlivce nebo organizace.

Skleníkové plyny zachytávají odražené sluneční záření v atmosféře a přispívají k oteplení planety. Platí tedy, že čím méně jich vypustíme tím lépe.

Jak všichni víme, co se neměří, to nikdo neřeší. Proto se v posledních letech začíná vypočítávat velikost uhlíkové stopy prakticky ve všech oblastech.

Jak se uhlíková stopa počítá?

Uhlíkovou stopu lze změřit buď přímo senzorem, ale většinou se počítá nepřímo, výpočtem. K výpočtu používáme spotřeby energií a paliv firmy.

K čemu je měření a následné snížení uhlíkové stopy dobré?

Pokud víme, jak velkou uhlíkovou stopou máme lze navrhnout opatření k jejímu snížení. Ta většinou spočívají ve zvýšení efektivity využití energie a omezení plýtvání. Čím efektivněji využíváme energii, tím menší jsou náklady. Čím méně odpadu firma při výrobě vyprodukuje, tím menší je uhlíková stopa.

Pokud celý problém zjednodušíme platí, že snižování uhlíkové stopy = zvyšování efektivity = snižování nákladů.

Pokud si chcete vyzkoušet spolupráci s Envitrailem, napište nám a my spočítáme uhlíkovou stopu vaší firmy nebo produktu zdarma.