AUTOMOTIVE

Firma dodávající součástky do automotive, které jsou důležité pro celkovou uhlíkovou stopu finálního produktu.

Mesa Parts se rozhodla k výpočtu uhlíkové stopy v rámci své dlouhodobé strategie a následně byla připravena na reportovací požadavky automobilek. Získala tak výraznou konkurenční výhodu, protože dokázala svým odběratelům obratem předložit výpočet uhlíkové stopy jak podle GHG Protocolu, tak podle ISO 14064-1.