Z Česka do celého světa proudí nemocniční a pečovatelská lůžka, matrace a s tím spojené chytré technologie. A to konkrétně ze Slaného, kde sídlí společnost LINET Group SE, jeden z největších výrobců zdravotnické techniky na světě.

VÝROBA & TECHNOLOGIE

LINET

Náš tým provedl audit uhlíkové stopy firmy Linet v plném rozsahu podle GHG Protokolu. ✅ Výsledkem bylo především zjištění, že Scope 3 kategorie Nákup materiálů tvoří přes 60 % celkové uhlíkové stopy. Společnost začala oslovovat svůj dodavatelský řetězec s dotazy na uhlíkové stopy dodavatelů a jejich produktů. Jedná se tak o příklad z praxe, jak jsou Scope 1 & 2 jedné firmy provázané se Scope 3 firmy druhé.

Lucie SiskosováCEO EnviTrail