Skip to main content

Partnerství

Díky spolupráci s JŠK může EnviTrail nabídnout klientům komplexní služby v oblasti ESG, od GAP analýz přes vytváření interních předpisů až po emise zelených dluhopisů a legislativní poradenství.

Lukáš Ferkl Managing Partner EnviTrail
Jana Pospíšilová Advokát JŠK

Spolupráce JŠK a EnviTrail nabízí klientům komplexní služby v oblasti ESG, od GAP analýz přes vytváření interních předpisů až po emise zelených dluhopisů a legislativní poradenství.

doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.Managing Partner EnviTrail
Co vám spolupráce s EnviTrail a JŠK nabízí?
 • Seznámení s ESG z technického, ekonomického i legislativního pohledu
 • Zhodnocení stávajících ESG aktivit (mnohé již máte zavedené a není potřeba něco dělat dvakrát)
 • Kvalitní GAP analýzu zaměřenou na ESG reporting (ať již reportujete podle SFDR nebo se připravujete na vypracování zpráv o udržitelnosti podle CSRD)
 • Identifikaci prioritních oblastí, které je potřeba začít měřit, zpracovávat, rozhodovat se podle nich a reportovat
 • Přípravu vnitřních předpisů (politik), jejichž zavedení či doplnění zlepší váš ESG profil (ochrana oznamovatelů, politika v oblasti lidských práv, kodex chování dodavatelů, etický kodex apod.)
 • Zavedení procesů potřebných pro reporting i kvalitní rozhodování například o prioritizaci investic
 • Asistenci s emisí zelených dluhopisů podle nejnovějších evropských standardů a součinnost při průběžném plnění povinností kladených na jejich emitenty
 • Posouzení a zohlednění ESG rizik v rámci M&A transakcí
 • Orientaci v ESG legislativě včetně právního poradenství s její interpretací
 • Školení pro relevantní zaměstnance připravené na míru podle vaší činnosti a zaměření vašeho podnikání
Jaký je postup při spolupráci s JŠK a EnviTrail?
1

Seznámení s problematikou

 • Seznámení vrcholového managementu společnosti s nefinančním reportingem a vlivem ESG na společnost a podnikatelské činnosti
2

Úvodní ESG workshop

 • Úvodní ESG workshop (seznámení s ESG problematikou)
 • Identifikace stávajících ESG aktivit společnosti
 • Získání podkladů pro navazující základní GAP analýzu

Definice priorit a sestavení realizačního plánu

 • Sestavení auditního plánu kalkulace uhlíkové stopy
 • Realizace GAP analýzy zaměřené na ESG reporting
 • Identifikace návazného ESG projektu
3

Realizace

 • Komunikace se stakeholdery a fáze sběru a konsolidace dat
 • Realizace v rámci definovaných prioritních ESRS kategorií (např. ESRS E1 Změna klimatu, ESRS E2 Znečištění, ESRS S2 Pracovníci v hodnotovém (dodavatelském) řetězci, ESRS S3 Dotčené komunity, ESRS G1 Správa (governance), řízení rizik a vnitřní kontrola
 • Definice finální ESG strategie
4

Sestavení ESG reportu

 • Podpora při zavádění doporučených opatření
 • Snížení dopadu podnikání v identifikovaných kategoriích
 • Rozvoj společnosti v dalších ESRS kategoriích

Implementace principů udržitelnosti do společnosti

Zástupci JŠK a EnviTrail k aktuálním tématům udžitelnosti

Dbáme na to, aby byl přechod k nefinančnímu reportingu pro společnosti ekonomický, hladký a relevantní.

Lucie SiskosováCEO EnviTrail

JŠK

Získejte bezplatnou nabídku do 24 hodin.

+420 737 780 600 info@envitrail.com

Napište nám