Skip to main content

Partnerství

Ve spolupráci se společností EkoWATT nabízíme poradenství, služby a produkty v oblasti energetiky, ekonomiky, udržitelnosti a vlivu společnosti na životní prostředí.

Díky partnerství s EkoWATT

Nabízíme komplexní pomoc holdingovým společnostem s nastavením politiky udržitelnosti napříč jednotlivými entitami společnosti i jejími produkty.

Naším cílem je pomoci společnostem s orientací v oblastech udržitelnosti, SFDR, CSRD, ESRS (CSRD), RTS (SFDR) a EU Taxonomie a následné realizaci akčních kroků, které pomohou společnostem dosáhnout jejich strategických cílů.

  • Úvod do problematiky SFDR, CSRD, ESRS (CSRD), RTS (SFDR) a EU Taxonomie
  • Energetické audity a posudky
  • Certifikace budov LEED, BREEAM, WELL, DGNB, SBToolCZ
  • Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
  • Kalkulace uhlíkové stopy auditním způsobem
  • Dekarbonizace společností
  • Studie energetických úspor a ekonomické optimalizace
  • Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
  • Hodnocení životního cyklu produktu/výrobku (LCA)

Získejte bezplatnou nabídku do 24 hodin.

+420 737 780 600 info@envitrail.com

Napište nám