Skip to main content

Tým EnviTrail

Jsme první českou společností, která získala certifikaci TÜV NORD pro výpočet uhlíkové stopy. Specializujeme se na udržitelnost, uhlíkové audity, ESG reporty, dekarbonizační strategie a energeticky úsporná opatření.

Managing partner

Lukáš Ferkl

Založil společnost Feramat Energies pro analýzu dat v energetickém sektoru.

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, obor technická kybernetika. Založil Feramat Energies na datovou analytiku v oblasti energetiky. 2013–2021 ředitel ČVUT UCEEB.
CEO

Lucie Siskosová

2015-2021 provozní ředitel (COO) a projektový manažer ČVUT UCEEB.

2015-2021 provozní ředitel (COO) a projektový manažer ČVUT UCEEB.
Senior consultant

Anna Kloužková

Ve společnosti EnviTrail má Anna na starosti vše týkající se uhlíkových auditů.

Absolventka VŠCHT v Praze, obor chemické technologie a Lotrinské univerzity v Nancy, obor procesní inženýrství pro energetiku a životní prostředí. V EnviTrail se s Annou setkáte během uhlíkových auditů.
Business development manager

Jiří Soutor

Posledních několik let se naplno věnuje obchodu, marketingu a projektovému managementu.Je k zastižení na telefonním čísle +420 732 381 441.

Absolvent stavební fakulty ČVUT v Praze, obor inženýrství životního prostředí. Posledních několik let se plně věnuje obchodu, marketingu a projektovému řízení.

Je k zastižení na čísle +420 732 381 441.

Senior consultant

Eva-Žofie Hlinková

Zaměřuje se na posuzování životního cyklu (LCA) a výpočet uhlíkové stopy produktů.

Vystudovala VŠCHT se zaměřením na průmyslovou ekologii a toxikologii. V průběhu magisterského studia se věnovala posuzování environmentálních dopadů implementace vybraných technologií snižování emisí nad rámec nejlepších dostupných technik (BAT) u zdroje na tuhá paliva.

Ve volném čase se ráda věnuje sportovním aktivitám a tráví čas v přírodě s rodinou či s přáteli.

Senior consultant

Tereza Pavlů

Specialista na stavební materiály a cirkularitu staveb

Vystudovala fakultu stavební ČVUT v Praze v oboru Budovy a prostředí. Dlouhodobě se věnuje výzkumu v oblasti recyklovaných materiálů ve stavebnictví včetně vyhodnocení jejich environmentálních dopadů. Jejím nejoblíbenějším dopravním prostředkem je kolo.
Junior consultant

Běla Ondrová

Ve společnosti má na starosti výpočty uhlíkové stopy.

Ve společnosti má na starosti výpočty uhlíkové stopy.
Junior consultant

Lea Svobodová

Věnuje se primárně kalkulacím ve všech scopes, spolupracuje na tvorbě dotačních titulů pro města a obce.

Lea vystudovala 3. Lékařskou fakultu, ale následně se rozhodla rozšířit vědomosti a vystudovala inženýrský obor Využívání a ochrana přírodních zdrojů na ČZU. V EnviTrail se věnuje primárně kalkulacím ve všech scopes, spolupracuje na tvorbě dotačních titulů pro města a obce, rozvíjí offsetovou metodologii a přináší mnohé poznatky v oblasti vlivů na životní prostředí, převážně v rámci sekvestrace uhlíku.
Junior consultant

Valeriya Grechko

Zaměřuje se na výpočet uhlíkové stopy ve Scope 3.

Zaměřuje se na výpočet uhlíkové stopy ve Scope 3. Vystudovala VŠCHT v inženýrském oboru se zaměřením na Chemii a technologii ochrany životního prostředí. V diplomové práci se zabývala přítomností těžkých kovů v rostlinách. Souběžně pracuje pro neziskový sektor, kde řeší dopady průmyslového znečištění na zdraví a životní prostředí.
Junior consultant

Radka Kovářová

Ve společnosti má na starosti výpočet uhlíkové stopy.

Vystudovala přírodovědeckou fakultu UK a během studia se zabývala přeměnou popílků z metalurgie Pb v půdách. Ve volném čase se angažuje v ekologických a kulturních projektech v Berouně, kde žije s rodinou.
Junior consultant

Kateřina Lorencová

Zaměřuje se na práci s daty v rámci posuzování životního cyklu (LCA).

Vystudovala sociologii v Hradci Králové a environmentální studia na MUNI. Při studiu se začala věnovat projektovému managementu grantových projektů na území EU se zaměřením na environmentální inovace a startupy. Mezi její největší koníčky patří krimi četba a podcasty o zločinech.
Junior consultant

David Vinduška

Zaměřuje se na práci s daty při výpočtu uhlíkové stopy.

Vystudoval ČZU v Praze a následně pokračoval navazujícím studiem MBA se zaměřením na obchod a ekonomiku. Místo zájmu o ekonomii se později začal věnovat tématům jako jsou obnovitelné zdroje, minimalismus a udržitelnost.
Už 12 let se pracovně realizuje v IT oblasti a právě proto má kladný vztah k práci s daty. Mimo práci je vášnivým horolezcem se zaměřením na alpinismus.
Junior consultant

Jakub Švub

Specializuje se na výpočty v oblasti transportu materiálů, produktů, služebních cest a dojíždění zaměstnanců.

Vystudoval Fakultu dopravní na ČVUT. Specializuje se na výpočty v oblasti transportu materiálů, produktů, služebních cest a dojíždění zaměstnanců.

Přidejte se k týmu EnviTrail

V EnviTrail se věnujeme analýzám vlivu podniků na životní prostředí a připravujeme je na minimalizaci jejich negativního dopadu. Neustále hledáme kandidáty s technickým, nebo přírodovědným vzděláním pro odborný tým s důrazem na to, aby všichni technicky rozuměli své práci.

“Pokud hledáte příležitost pracovat v týmu specialistů na udržitelnost, EnviTrail je ideální volbou. Budete mít možnost pracovat na projektech, které mají skutečný dopad na svět, a pomáhat společnostem snižovat jejich uhlíkovou stopu a dosahovat cílů v oblasti udržitelnosti.”

Lukáš FerklManaging partner EnviTrail

Požadavky:
vzdělání v některém z oborů

  • energetika
  • procesní inženýring
  • materiálové inženýrství
  • automatizace
  • stavebnictví
  • elektro
  • chemie
  • fyzika
Pošlete nám životopis