Skip to main content

Úhlíková stopa: Co to je a jak ji můžeme ovlivnit

Úhlíková stopa je míra emisí skleníkových plynů, které vytváříme při našich každodenních činnostech. Tyto emise přispívají k zvyšování teploty naší planety a k rozvoji klimatických změn. Je důležité, abychom se snažili snížit naši úhlíkovou stopu, abychom mohli zabránit nejhorším důsledkům změn klimatu.

Jinými slovy uhlíková stopa je množství skleníkových plynů, které vyprodukujeme při našich činnostech. Skleníkové plyny absorbují teplo od slunečního záření a zahřívají atmosféru. Nejběžnějšími skleníkovými plyny jsou oxid uhličitý (CO2) a metan (CH4).

V posledních letech se vědci obávají, že množství skleníkových plynů v atmosféře se zvýšilo, což způsobilo zvýšení teploty na Zemi. Tento jev nazýváme globálním oteplováním. Když emitujeme více skleníkových plynů, než kolik se přirozeným způsobem v atmosféře rozkládá, teplota se zvyšuje.

Jak měříme uhlíkovou stopu

Uhlíkovou stopu měříme v jednotkách tun oxidu uhličitého (CO2). Tyto jednotky ukazují, kolik emisí CO2 vyprodukujeme při každodenních činnostech, jako je jízda autem, využívání elektřiny v domácnosti nebo lety letadlem. Tyto údaje nám umožňují porovnat naši uhlíkovou stopu s jinými lidmi a zjistit, jak moc přispíváme k emisím skleníkových plynů.

Jak může jednotlivec snížit svou uhlíkovou stopu?

Existuje mnoho způsobů, jak snížit svou úhlíkovou stopu. Zde je několik jednoduchých tipů:

  • Jízda na kole nebo použití veřejné dopravy místo jízdy autem
  • Využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je solární nebo větrná energie
  • Snižování spotřeby elektřiny v domácnosti (např. vypínáním světel, když nejsou potřeba)
  • Koupě produktů s nižší uhlíkovou stopou (např. potraviny z místního trhu)
  • Výměna žárovek za úsporné LED žárovky

To vše pomáhá snížit množství oxidu uhličitého, které se uvolňuje do atmosféry.

Jak můžou svou uhlíkovou stopu snížit firmy?

V současné době se stále více zaměřujeme na životní prostředí a snažíme se minimalizovat naši uhlíkovou stopu. Firmy nejsou výjimkou. Množství oxidu uhličitého, které vypouštějí, má významný vliv na klimatické změny. Proto je důležité, aby firmy přijaly opatření, která jim pomohou snížit svou uhlíkovou stopu.

Změna zdrojů energie

Prvním krokem ke snížení uhlíkové stopy je přechod na obnovitelné zdroje energie. Místo toho, aby firmy využívaly fosilní paliva jako uhlí, ropu nebo plyn, by měly používat obnovitelné zdroje energie jako je voda, větrná energie, sluneční energie nebo geotermální energie. Tyto zdroje energie neprodukují žádné skleníkové plyny a jsou také nekonečné.

Úspora energie

Dalším krokem ke snížení uhlíkové stopy je úspora energie. Firmy mohou snížit své náklady na energie a současně snížit svou uhlíkovou stopu, pokud se budou snažit využívat energii efektivně. To může zahrnovat opatření jako úpravu osvětlení, využívání úsporných zdrojů energie, regulaci teploty v budovách nebo využívání úsporných spotřebičů.

Změna dodavatele energie

Firmy mohou také změnit svého dodavatele energie na dodavatele, kteří nabízejí energii z obnovitelných zdrojů. To jim umožní snížit svou uhlíkovou stopu a současně podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Využívání technologií

Využívání technologií je cestou, jak snížit uhlíkovou stopu firem. Technologie jako obnovitelné zdroje energie, efektivní využívání energie a koncepty udržitelnosti mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů. Například výměna poruchových zařízení za nová, účinnější zařízení, může být účinnou metodou k redukci emisí. Také důsledné využívání technologií pro sledování a monitorování spotřeby energie ve firemním prostředí, může pomoci firmám snížit jejich uhlíkovou stopu.

EnviTrail vám pomůže vyhodnotit, jakou uhlíkovou stopu váš produkt nebo firma produkuje a jaké jsou jeho dopady na životní prostředí. Pro firmy nabízíme jedinečnou možnost vyzkoušet spolupráci s EnviTrailem tak že profesionálním způsobem vypočítáme vaši uhlíkovou stopu zdarma.